Stradey Park Hotel & Spa, Furnace, Llanelli, SA15 4HA

Telerau ac Amodau

Stradey Park Logo

Cytundeb rhwng y cwsmer a Gwesty Parc y Strade

Cynigir y Wefan hon i chi, y cwsmer gan Westy Parc y Strade, Ffwrnes, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, y Deyrnas Unedig, SA15 4HA. Mae eich defnydd o'r Wefan hon a / neu eich derbyniad heb addasiad o'r telerau, amodau, a hysbysiadau a gynhwysir yma yn gyfystyr â’ch bod yn cytuno â'r holl delerau, amodau, a hysbysiadau o’r fath.

Os nad ydych yn cytuno â'r telerau ac amodau hyn yna nid oes awdurdod gennych i ddefnyddio'r Wefan hon. Gall Gwesty Parc y Strade estyn budd y trefniadau yn y Cytundeb hwn i’w gysylltiadau sy'n cynnig gwasanaeth archebu ar-lein o dan enw Gwesty Parc y Strade yn y Deyrnas Unedig, sy’n cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Westy Parc y Strade.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld ein telerau ac amodau llawn.

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

Sign up to keep up to date on events and specials offers

Click here to subscribe

Cynigion a Digwyddiadau

Cynigion a Digwyddiadau

Te Traddodiadol

Te Traddodiadol

Bwyty Samphires

Bwyty Samphires