Stradey Park Hotel & Spa, Furnace, Llanelli, SA15 4HA

Cynigion a Digwyddiadau

Cynigion a Digwyddiadau

For a break, dining or spa experience or special event, look no further...

Te Traddodiadol

Te Traddodiadol

Let us make your special day a memorable one your perfect dream Wedding...

Bwyty Samphires

Bwyty Samphires

Celebrate the Christmas and New Year festivities at Stradey Park Hotel...

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

Sign up to keep up to date on events and specials offers

Click here to subscribe

Croeso Cynnes Cymraeg

Dewch i mewn, rydym yn aros i’ch croesawu...

Mae Gwesty Parc y Strade 4 seren, sy’n swatio yn y bryniau dros Llanelli, ac yn sefyll uwchlaw arfordir byd-enwog Gŵyr a Sir Gaerfyrddin, yn aros i’ch croesawu i'r teulu.

Byddwch yn barod i gael eich difetha wrth i ni gael pleser mawr yn gwneud eich arhosiad yn Llanelli y cyntaf o lawer. Rydym yn ymfalchio yn ein gwasanaeth o'r radd flaenaf, ac rydym wedi ennill pob un o'n pedair seren wrth droi ein sylw i fanylder yn gelfyddyd. 

Beth bynnag a ydych yn ymuno â ni am wyliau teulu, penwythnos rhamantaidd neu ddigwyddiad corfforaethol, fe welwch nad oes dim yn ormod o drafferth er mwyn sicrhau eich bod yn gyfforddus. Edrychwch ar ein cynigion arbennig llety sy'n addas i bob poced.

Mae Gwesty Parc y Stradey, Llanelli yn cynnig parcio di-dâl i westeion ynghyd â band eang ffibr optig cyflymder uchel yn y mannau cyhoeddus a’r ystafelloedd gwesteion. Mae’r cyfraddau llety yn cynnwys brecwast bwffe llawn a gwely cyffyrddus braf.