Navigation

Cynigion a Digwyddiadau

Cynigion a Digwyddiadau

Te Traddodiadol

Te Traddodiadol

Parc Spa

Parc Spa

Croeso Cynnes Cymraeg

Dewch i mewn, rydym yn aros i’ch croesawu...

Mae Gwesty Parc y Strade 4 seren, sy’n swatio yn y bryniau dros Llanelli, ac yn sefyll uwchlaw arfordir byd-enwog Gŵyr a Sir Gaerfyrddin, yn aros i’ch croesawu i'r teulu.

Byddwch yn barod i gael eich difetha wrth i ni gael pleser mawr yn gwneud eich arhosiad yn Llanelli y cyntaf o lawer. Rydym yn ymfalchio yn ein gwasanaeth o'r radd flaenaf, ac rydym wedi ennill pob un o'n pedair seren wrth droi ein sylw i fanylder yn gelfyddyd. 

Beth bynnag a ydych yn ymuno â ni am wyliau teulu, penwythnos rhamantaidd neu ddigwyddiad corfforaethol, fe welwch nad oes dim yn ormod o drafferth er mwyn sicrhau eich bod yn gyfforddus. Edrychwch ar ein cynigion arbennig llety sy'n addas i bob poced.

Mae Gwesty Parc y Stradey, Llanelli yn cynnig parcio di-dâl i westeion ynghyd â band eang ffibr optig cyflymder uchel yn y mannau cyhoeddus a’r ystafelloedd gwesteion. Mae’r cyfraddau llety yn cynnwys brecwast bwffe llawn a gwely cyffyrddus braf.

NEWSLETTER SUBSCRIPTION

Sign up to keep up to date on events and specials offers

Click here to subscribe