Cynadledda

Yn sgil ei hyblygrwydd, Swît Alexander yw'r lleoliad mwyaf poblogaidd yn y gwesty ar gyfer cynnal cynhadledd. Mae lle i 400 o westeion ar ffurf theatr, ac mae lle i 200 o westeion eistedd yn ddidrafferth am ginio, a gellir cynnwys llwyfan. Gellir hefyd ei rhannu yn nifer o ystafelloedd llai gan gynnwys trefniadau sy'n caniatáu i chi gael ystafelloedd ymneilltuo ar wahân i’r brif ystafell.

Mae Bryn-y-Môr yn rhan dawel o’r gwesty, a gellir ei defnyddio fel ystafell ymneilltuo o Swît Alexander neu ar gyfer digwyddiadau llai.

Edrychwch ar ein pecyn cynhadledd isod am fanylion y pecynnau rydym yn eu cynnig i gynrychiolwyr, neu’r cyfraddau ar gyfer cynrychiolwyr dydd os nad oes angen pecyn arnoch. Mae hefyd yn cynnwys prisiau ar gyfer llogi cyfarpar ac ystafelloedd.