Ystafelloedd Triphlyg

1 gwely dwbl ac 1 gwely sengl - cysgu 3

Ymlaciwch yn un o'n hystafelloedd triphlyg moethus sydd wedi’u dylunio’n unigol. Y dewis perffaith i deulu bach. Mae pob un o’n hystafelloedd triphlyg yn en suite ac yn cynnwys cyfleusterau gwneud te / coffi, setiau teledu â sgrin wastad, ffôn, sychwr gwallt a hanfodion ystafell ymolchi.

Rydym yn cynnig gwe ddi-wifr yn ddi-dâl yn yr ystafelloedd gwely ac ym mannau cyhoeddus y gwesty. Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau llungopïo a ffacs ynghyd â’r gwasanaeth sychlanhau / golchi. Pe baech yn dymuno galwad yn gynnar yn y bore, papur newydd, neu ymadael yn gyflym / hwyr, holwch yn y dderbynfa. Mae brecwast bwffe llawn wedi’i gynnwys yng nghyfradd eich ystafell. 

Rydym yn cynnig gwarant cyfradd orau ar gyfraddau ein hystafelloedd, felly os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio.