Cysgu

Swatiwch dan y dillad gwely a chysgu...

Ymgollwch ym moethusrwydd llety sydd wedi’i ddylunio’n unigol, wrth i chi hawlio un o’r 77 ystafell yn ein gwesty plasty Edwardaidd urddasol yn Llanelli. Cynigir amrywiaeth o ystafelloedd i fodloni pob chwaeth, sy’n cynnwys uwch ystafelloedd dwbl a dau wely sengl, ystafelloedd teulu eang, fflat a swît odidog, ac mae steil cyfoes a chyfforddusrwydd yn nodwedd safonol. Mae pob llety yn en suite, gyda ffôn, teledu, cyfleusterau ffacs a mynediad di-dâl i'r rhyngrwyd di-wifr.

Mae pob llety yn cynnwys brecwast bwffe llawn sy'n cael ei ddarparu ym Mwyty Samphires hardd neu yn Swît Alexander.

Gall gwesteion gofrestru yn y Gwesty o 2pm ac ymadael am 11am. Hoffem roi gwybod i’n gwesteion mai ein polisi canslo yw 2pm ar y diwrnod cyrraedd.

 

IMPORTANT GUEST NOTICE:

We would like to inform guests that the hotel lift is in the process of being refurbished and therefore is out of action. We apologise for any inconvenience this may cause. For any queries please contact a member of our reservations team who will be happy to help.