Cysgu

Swatiwch dan y dillad gwely a chysgu...

Ymgollwch ym moethusrwydd llety sydd wedi’i ddylunio’n unigol, wrth i chi hawlio un o’r 77 ystafell yn ein gwesty plasty Edwardaidd urddasol yn Llanelli. Cynigir amrywiaeth o ystafelloedd i fodloni pob chwaeth, sy’n cynnwys uwch ystafelloedd dwbl a dau wely sengl, ystafelloedd teulu eang, fflat a swît odidog, ac mae steil cyfoes a chyfforddusrwydd yn nodwedd safonol. Mae pob llety yn en suite, gyda ffôn, teledu, cyfleusterau ffacs a mynediad di-dâl i'r rhyngrwyd di-wifr.

Mae pob llety yn cynnwys brecwast bwffe llawn sy'n cael ei ddarparu ym Mwyty Samphires hardd neu yn Swît Alexander.

Gall gwesteion gofrestru yn y Gwesty o 2pm ac ymadael am 11am. Hoffem roi gwybod i’n gwesteion mai ein polisi canslo yw 2pm ar y diwrnod cyrraedd.