Teulu

1 gwely dwbl a 2 wely sengl – cysgu 4 (ystafelloedd cydgysylltiol)

Mae lle i 4 gysgu yn ein hystafelloedd teulu eang, gyda’r opsiwn o ychwanegu gwely-z i gysgu 5. Mae pob un o’n hystafelloedd teulu yn rhai cydgysylltiol felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich plant yn ddiogel drws nesaf, tra byddwch chithau’n gallu mwynhau ychydig o breifatrwydd. Mae’r ystafelloedd teulu hefyd yn cynnwys consolau X-Box, ac mae’r gemau a’r rheolyddion ar gael o’r dderbynfa gyda blaendal.

Rydym yn cynnig gwe ddi-wifr yn ddi-dâl yn yr ystafelloedd gwely ac ym mannau cyhoeddus y gwesty. Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau llungopïo a ffacs ynghyd â’r gwasanaeth sychlanhau / golchi. Pe baech yn dymuno galwad yn gynnar yn y bore, papur newydd, neu ymadael yn gyflym / hwyr, holwch yn y dderbynfa. Mae brecwast bwffe llawn wedi’i gynnwys yng nghyfradd eich ystafell. 

Rydym yn cynnig gwarant cyfradd orau ar gyfraddau ein hystafelloedd, felly os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio.