Ystafelloedd a Addaswyd

1 gwely dwbl a 2 wely sengl – cysgu 4 (ystafelloedd cydgysylltiol)

Mae ein hystafell anabl a addaswyd yn arbennig yn cynnwys ystafell ddwbl ac ystafell dau wely sengl gydgysylltiol gydag ystafell ymolchi a addaswyd sy’n cynnwys ystafell wlyb cerdded i mewn, trosglwyddiad toiled llaw dde / chwith, llinyn tynnu brys a drychau is. Mae gennym hefyd 3 ystafell symudedd cyfyngedig ychwanegol gyda chawodydd cerdded i mewn – mae pob un o’r rhain ar y llawr gwaelod. Mae'r gwesty cyfan yn hygyrch drwyddo draw i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn.

Rydym yn cynnig gwe ddi-wifr yn ddi-dâl yn yr ystafelloedd gwely ac ym mannau cyhoeddus y gwesty. Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau llungopïo a ffacs ynghyd â’r gwasanaeth sychlanhau / golchi. Pe baech yn dymuno galwad yn gynnar yn y bore, papur newydd, neu ymadael yn gyflym / hwyr, holwch yn y dderbynfa. Mae brecwast bwffe llawn wedi’i gynnwys yng nghyfradd eich ystafell. 

Rydym yn cynnig gwarant cyfradd orau ar gyfraddau ein hystafelloedd, felly os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio.