Swît Stradey

1 gwely enfawr - cysgu 2

Mae Swît Stradey ysblennydd yn cynnig yr arhosiad gwesty mwyaf moethus; mae’n cynnwys gwely enfawr, gynnau llofft plwsh, lolfa breifat, ystafell fwyta, gorsaf docio MP3, bath jacuzzi a chawod en suite addurnedig, teledu â sgrin wastad a hanfodion ystafell ymolchi o safon ynghyd â'r cyfleusterau arferol.

Rydym yn cynnig gwe ddi-wifr yn ddi-dâl yn yr ystafelloedd gwely ac ym mannau cyhoeddus y gwesty. Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau llungopïo a ffacs ynghyd â’r gwasanaeth sychlanhau / golchi. Pe baech yn dymuno galwad yn gynnar yn y bore, papur newydd, neu ymadael yn gyflym / hwyr, holwch yn y dderbynfa. Mae brecwast bwffe llawn wedi’i gynnwys yng nghyfradd eich ystafell. 

Rydym yn cynnig gwarant cyfradd orau ar gyfraddau ein hystafelloedd, felly os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio.