Fflat

1 gwely dwbl - cysgu 2

Ar gyfer arosiadau hirach, neu i gael mwy o breifatrwydd, mae gennym fflat hunangynhwysol hefyd. Mae'r fflat yn cynnwys ystafell fyw gyda theledu â sgrin wastad, cegin, ystafell ymolchi ac ystafell wely. Mae’r fflat hefyd yn cynnwys man eistedd yn yr awyr agored ynghyd â’i gardd ei hun.

Rydym yn cynnig gwe ddi-wifr yn ddi-dâl yn yr ystafelloedd gwely ac ym mannau cyhoeddus y gwesty. Mae hefyd yn bosibl defnyddio’r cyfleusterau llungopïo a ffacs ynghyd â’r gwasanaeth sychlanhau / golchi. Pe baech yn dymuno galwad yn gynnar yn y bore, papur newydd, neu ymadael yn gyflym / hwyr, holwch yn y dderbynfa. Mae brecwast bwffe llawn wedi’i gynnwys yng nghyfradd eich ystafell.

Rydym yn cynnig gwarant cyfradd orau ar gyfraddau ein hystafelloedd, felly os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio.