Lleoliadau

Gall Gwesty Parc y Stradey ddarparu dewis o dri lleoliad trwyddedig sy’n cynnig ystod o osodiadau hyblyg i weddu i'ch anghenion unigol.

Swît Alexander yw'r brif ystafell ddigwyddiadau ac mae’n lleoliad priodas hynod boblogaidd â lle i ddal 250 o westeion yn ddidrafferth ynghyd â llawr dawnsio, DJ a band.

Mae ystafell y Conservatory yn darparu lleoliad maint canolig ar gyfer eich priodas â lle i hyd at 100 o westeion ar gyfer eich seremoni a 70 ar gyfer y wledd briodas. Mae ei ffenestri hanner cilgant sy’n edrych allan dros yr arfordir yn sicrhau cefndir prydferth, ac mae’r dodrefn cyfforddus a’r décor cyfoes yn sicrhau blaendir hardd.

Mae Swît Bryn-y-Môr yn berffaith ar gyfer priodasau llai, â lle i 20 o westeion neu lai.