Priodi

Mae Gwesty Parc y Stradey wedi ennill enw da i’w chwennych fel un o'r lleoliadau priodas gorau yn Ne Cymru. Rydym yn deall bod pob priodferch yn unigryw, a dyna pam y bydd gennych eich cydlynydd priodas personol eich hun o’r tro cyntaf y cewch eich tywys o amgylch y gwesty tan i’r briodas orffen er mwyn sicrhau y gwireddir eich breuddwydion. O ramant siandelïers sy’n  newid lliw, bwydlenni gwledd briodas i’ch temtio, carped coch pan fyddwch yn cyrraedd, system sain o’r radd flaenaf, i ddewis o ran lliw llieiniau.

Gydag amrywiaeth o leoliadau sy’n gallu dal rhwng 20 - 200 o westeion ar gyfer seremonïau priodasau sifil cofrestredig a phartneriaethau sifil, Gwesty Parc y Stradey yw'r lleoliad perffaith ar gyfer eich seremoni ffurfiol a’r dathliadau wedyn.

Pe baech yn dymuno trefnu apwyntiad gydag un o’n cydlynwyr priodas personol ffoniwch (01554) 758171 neu e-bost weddings@stradeyparkhotel.com