Swît Briodasol

Y lle perffaith i dreulio eich noson gyntaf fel pâr priod, mae’r Swît Briodasol eang yn eich lapio mewn moethusrwydd a phreifatrwydd. Gyda lolfa breifat, gwely enfawr ac ystafell ymolchi en suite addurnedig gyda chawod a bath jacuzzi mawr dyma derfyn rhamantus delfrydol i’ch diwrnod arbennig. Mae’r swît hefyd yn cynnwys ei hystafell fwyta ei hun i chi gael rhannu brecwast cyntaf bywyd priodasol mewn heddwch llwyr.

Rhy’r swît ymlaciol hafan i chi drwy gydol eich diwrnod prysur, a bydd tîm y Gwesty ar gael i sicrhau bod gennych bopeth rydych ei angen.

Pe baech yn dymuno trefnu apwyntiad gydag un o’n cydlynwyr priodas personol ffoniwch (01554) 758171 or email weddings@stradeyparkhotel.com