Cawodydd Priodas

Mae Cawodydd Priodas yn hynod o boblogaidd yng Ngwesty Parc y Stradey fel ffordd wahanol i’r teulu i gyd gael mwynhau dathlu eich priodas. Taflwch y platiau 'D' a dathlwch mewn steil.

Mae ein Cawodydd Priodas yn cynnwys defnyddio lolfa hardd y Rooftop Lounge â'i golau amgylchedd a’i steil Art Deco cyfoes, a the traddodiadol - sy’n cynnwys cacenni a brechdanau cartref sy’n cael eu cyflwyno ar lestri tsieni traddodiadol, a photel fach o Prosecco yr un. Darperir ystafell ddi-dâl i'r ddarpar briodferch a chynigir cyfraddau llety arbennig i'r grŵp. Mae gennym amrywiaeth o becynnau y gallwch eu hychwanegu at hyn, o dylino i fwrlésg! Edrychwch ar y pecynnau drwy glicio ar y ddolen isod, neu fe allwch weld y syniadau ar gyfer pecynnau Cawodydd Priodas yr ydym wedi’u rhoi at ei gilydd.

Gellir mwynhau ein Cawodydd Priodas hyd yn oed os mai dim ond awydd dod â’r merched ynghyd sydd gennych chi, neu fe ellir eu haddasu ar gyfer cawodydd babi.

Ar gyfer ymholiadau am gawodydd priodas, cysylltwch â Katie Richards ar (01554) 758171 neu e-bost weddings@stradeyparkhotel.com