Ffeiriau Priodas

10 a 11 Ionawr, 2015 – Digwyddiad Arddangos Priodasol - 11am - 4pm

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein pedwerydd Digwyddiad Arddangos ym mis Ionawr 2015. Bydd yn wahanol i ffair briodas arferol oherwydd bydd yn cynnwys sioeau ffasiwn, arddangoswyr o’r ansawdd uchaf yn unig, cerddoriaeth fyw, bagiau rhoddion, ac mae’n rhad ac am ddim.

Gyda dros 250 o briodferched yn bresennol yn ystod ein Digwyddiad Arddangos yn 2014, mae'n bendant yn ffair briodas na ddylid ei cholli. Gobeithiwn y byddwch yn gallu ymuno â ni.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y Digwyddiad Arddangos ewch i www.stradeybridalshowcase.com

Os ydych yn gyflenwr ac yn dymuno mynychu, cysylltwch â marchnata ar (01554) 783876 neu e-bost marketing@stradeyparkhotel.com