Rygbi

Roedd Parc y Stradey unwaith yn gartref i’r Scarlets... er eu bod wedi symud i stadiwm mwy modern mae perthynas arbennig yn parhau rhyngddynt a Gwesty Parc y Stradey. Yn aml mae cynigion arbennig i letya cefnogwyr y Scarlets a thimau'r gwrthwynebwyr ar gyfer y gemau cartref, a hefyd i ddarparu hafan rygbi ar gyfer y rhai sy’n methu â mynd i’r gemau oddi cartref gymaint ag yr hoffent.

Saif Gwesty Parc y Stradey lai na deng munud i ffwrdd o Barc y Scarlets ac mae’n cynnig  lle perffaith i ddychwelyd iddo ar ôl y gêm am bryd o fwyd blasus yn y bar a pheint o gwrw Cymreig.

Am wybodaeth ynglŷn â’r gemau nesaf, newyddion am y tîm, tocynnau a’r siop ar-lein, cliciwch yma i fynd i wefan y Scarlets -  www.scarlets.co.uk