Ystafelloedd Sba Myddfai

Mae Ystafelloedd Sba Myddfai yng Ngwesty Parc y Strade yn agored nawr. Mae gwesteion yn gallu archebu pecynnau gwyliau sba neu driniaethau unigol tra byddant yn aros yn y gwesty, a gellir gweld y pecynnau drwy glicio ar y ddolen isod. Bydd gwesteion sy’n aros ar wyliau sba cyn 15 Tachwedd yn cael te’r prynhawn hen ffasiwn am ddim.

Efallai nad oes gennym bwll nofio, campfa na sawna, ond mae ein hystafelloedd sba yn cynnig hafan heddychlon ym mhen tawel y gwesty tua’r parc. Mae ein hystafelloedd thema sba moethus yn cynnwys setiau rhodd Myddfai, nwyddau ymolchi safon uwch, cyfleusterau te / coffi a rhinweddau buddiol lampau halen. Mae lampau halen yn edrych yn hardd yn ogystal â chynnig buddiannau iechyd rhagorol drwy allyrru ïonau negatif sy’n helpu i hybu lefelau serotonin a hybu lles cyffredinol. Mae’r Ystafell Ymlacio yn cynnig lle tawel ar gyfer gwesteion cyn mynd i mewn i'n hystafell driniaeth ar ei newydd wedd, lle byddwch yn cael sylw gan un o'n therapyddion medrus iawn.

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Chwmni Masnachu Myddfai, menter gymdeithasol sy'n helpu oedolion ag ymddygiad heriol i ddod o hyd i waith a’u helpu i ennill hyder drwy swyddi gwirfoddol. Mae Myddfai’n cynnig nwyddau ymolchi moethus a chynhyrchion sba gwych gyda chydwybod gymdeithasol. Bydd pob gwestai sy’n aros gyda ni dan delerau un o'n pecynnau sba yn cael set rhodd moethus Myddfai. Am ragor o wybodaeth ynghylch Myddfai ewch i www.myddfai.com

Am ragor o wybodaeth ynghylch Ystafelloedd Sba Myddfai, ffoniwch (01554) 758171 neu e-bostiwch  reservations@stradeyparkhotel.com