Hamdden

Os ydych yn ymweld â’r arfordir godidog hwn am y tro cyntaf, mae yna bleser yn eich aros chi. Pa un a ydych yn penderfynu cerdded y tirweddau dramatig sy'n newid gyda'r tywydd, archwilio cestyll hanesyddol, neu gael picnic mewn parc gwledig, mae’r cyfan yma yn Sir Gaerfyrddin. 

Saif Gwesty Parc y Stradey mewn lleoliad canolog ychydig funudau o'r arfordir a heb fod ymhell o lawer o atyniadau poblogaidd - mae’n lle delfrydol i anturwyr o bob oed.

Bydd ein staff yn falch o’ch cynghori neu eich helpu i ddewis atyniad i ymweld ag ef, a gyda chymaint i’ch temtio, eich unig anhawster fydd dewis pa un i ymweld ag ef gyntaf.

Am fwy o wybodaeth am atyniadau lleol ewch i  www.discovercarmarthenshire.com