Teithiau Grŵp

Os ydych yn archebu taith grŵp, yna does dim angen edrych ymhellach na Gwesty Parc y Stradey. Estynnir ein croeso cynnes Cymreig enwog i deithiau grŵp, a sicrheir bod pawb yn teimlo fel rhan o'r teulu.

Mae Gwesty Parc y Stradey yn fan cychwyn delfrydol er mwyn archwilio Penrhyn Gŵyr i'r Dwyrain, Bannau Brycheiniog i'r Gogledd a harddwch a threftadaeth trefi megis Dinbych-y-pysgod a Thalacharn i'r Gorllewin. Rydym hefyd yng nghanol amrywiaeth eithriadol o gestyll hanesyddol, traethau diarffordd a pharcdir golygfaol megis Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Darperir ystafell ddi-dâl i yrwyr coetsis ac mae gwasanaeth porter ar gael ar gais. Neilltuir rheolwr taith penodol ar eich cyfer i wneud yn siŵr y bodlonir pob un o’ch anghenion. Mae teithiau Nadolig a Nos Galan ar gael hefyd.

Am ragor o wybodaeth am gyfraddau grŵp cystadleuol cysylltwch â’r dderbynfa ar (01554) 758171 neu e-bost  reservations@stradeyparkhotel.com