Golff

Gwesty Parc y Stradey yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau golff - gyda rhai o'r cyrsiau gorau yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig ar garreg y drws fyddwch chi byth ymhell o golff o'r radd flaenaf. Mae gennym nifer o gynigion aros a chwarae â'r cyrsiau golff a restrir isod.

Cliciwch ar y clybiau isod i ganfod mwy, neu cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am becynnau golff a theithiau grŵp.

Machynys Peninsula - Gosodiad llain golff modern sydd eisoes wedi ennill enw da i’w chwennych fel cwrs golff newydd gorau'r Deyrnas Unedig.
Ashburnham Golf Club - Ystyrir ers tro byd mai hwn yw un o'r cyrsiau llain golff gorau ym Mhrydain.
Glyn Abbey Golf Club - Un o’r gosodiadau gorau yn Ne Cymru, trwy garedigrwydd Hawtree.