Atyniadau

Mae llawer o atyniadau gwych yn y rhan brydferth hon o'r byd, ac nid yw'n syndod bod darllenwyr cyfres llyfrau Rough Guides wedi rhoi Cymru ar frig y rhestr o wledydd i ymweld â hwy.

Ar garreg y drws mae gennym Cae Rasus Ffos Las www.ffoslas.co (5.3m), Blas Llanelly (0.8m), Theatr Ffwrnes (1m), Clwb Golff a Sba Machynys (2.5m), Parc y Scarlets (2.9m), Canolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru (3.8m), Parc Arfordirol y Mileniwm (4.4m),  Castell Cydweli (7.7m) a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru www.botanicgarden.wales (14.1m).

Mae Gwesty Parc y Stradey hefyd yn fan cychwyn da er mwyn ymweld ag atyniadau yn yr ardal gyfagos. I'r Dwyrain mae gennym y Gŵyr - ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae Canolfan Hamdden yr LC yn Abertawe yn lle gwych ar gyfer y teulu i gyd gyda pheiriannau tonnau, man hwylfyrddio a chanonau dŵr. I'r Gorllewin mae trefi hardd Talacharn a Dinbych-y-pysgod, sy’n gyfoeth o hanes Dylan Thomas, ynghyd ag adloniant ar ffurf Parc Oakwood a Fferm Folly. I'r Gogledd mae Bannau Brycheiniog godidog, a’r De yn cynnig Llwybr Arfordir Cymru.