Partneriaid a Chysylltiadau

Discover Carmarthenshire - Y wefan dwristiaeth swyddogol ar gyfer Sir Gaerfyrddin gyda rhestr gynhwysfawr o leoedd i ymweld â hwy.
Visit Wales - Y wefan dwristiaeth swyddogol ar gyfer Cymru, sy’n cynnwys gwybodaeth am yr holl leoedd gorau i ymweld â hwy.
Ray Gravell & Friends Charitable Trust - Mae'r ymddiriedolaeth yn cefnogi achosion ac elusennau yng Ngorllewin Cymru.
Rotary International - Dinasyddion sy’n dod ynghyd er lles pobl yn gyffredinol.
Llanelli AFC - Gwefan Clwb Pêl-droed Llanelli sy’n cynnwys gemau a newyddion y clwb, ynghyd â digwyddiadau fydd yn cael eu cynnal yn y tŷ clwb.
Llanelli Community Heritage - Hyrwyddo treftadaeth Llanelli a gweithio i warchod adeiladau hanesyddol.
Myddfai Trading - Cwmni menter gymdeithasol sy’n cynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion sba a mwy.
Vintage Racing Green - Arbenigwyr mewn petheuach modurol, ac adfer ceir clasurol hardd.

Cyflenwyr Priodasau

Purecreations Photography - Ffotograffiaeth briodas ryngwladol a sesiynau ffotograffiaeth corfforaethol (yn cynnwys Gwesty Parc y Stradey)
Welsh Chocolate Fountains - Cyflenwyr ffynhonnau siocled, ffynhonnau siampên, cerfluniau rhew a ‘luge’ fodca. 
RSVP Coordinators - Gwasanaeth gwisgo ffantastig gan dîm sydd wedi ennill sawl gwobr.
Independent Hair & Beauty - Gwasanaeth gwallt priodas a cholur brwsh aer sydd wedi ennill sawl gwobr.
Augustus Gloop Chocolate Fountain & Cakes - Crewyr cacenni dathlu unigryw a ffynhonnau siocled ar gyfer pob achlysur.
OJ Creative - Ffotograffiaeth briodas steilus ac unigryw, ffotograffiaeth portread anifeiliaid anwes a phobl.
Barrie Hughes Florist - Gwerthwr blodau profiadol sy'n arbenigo mewn addurniadau priodas.
Angharad Gwenter Photography - Ffotograffiaeth steilus ac unigryw o blant neu ar achlysur priodas neu ddyweddïad.
Ultrabooth - Llogi bwth tynnu lluniau o safon ledled Cymru. Mae dewis ‘marryoke’ hefyd ar gael.
Jimi ‘King of Swing’ Webb - Act teyrnged talentog Michael Bublé sydd ar gael ar gyfer priodasau a digwyddiadau ledled Cymru.
Exquisite by Design - Deunydd ysgrifennu priodas o fri.

Gweithgareddau Lleol

Parc y Scarlets - Cartref swyddogol Tîm Rygbi'r Scarlets.
National Wetlands Centre - Gwarchodfa natur a lloches bywyd gwyllt Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (WWT) gyda chyfleusterau dysgu a theithiau.
Machynys Golf Club & Spa - Cartref i gwrs llain golff 18 twll a Monks Spa.
Ashburnham Golf Club - Un o’r cyrsiau llain golff gorau yng Nghymru.
National Botanic Garden of Wales -  Prosiect llawn gweledigaeth ac arddangosfa gwyddor botaneg a adeiladwyd ar gyfer y Mileniwm a thu hwnt.
Stradey Castle - Castell godidog heb fod ymhell o’r gwesty; teithiau o amgylch y tŷ a’r gerddi ar gael.
Dinefwr Park & Castle - Castell a thŷ hanesyddol Cymreig o’r 12fed ganrif, a pharc tirwedd o’r 18fed ganrif.
Rip N Rock - Gwyliau antur a diwrnodau grŵp. O syrffio, dringo a cherdded ceunentydd i deithiau tywys o amgylch harddwch Cymru.