Tocynnau Rhodd

Beth am brynu un o'n tocynnau rhodd i rywun arbennig er mwyn iddynt gael mwynhau bwyd blasus, llety moethus neu un o'n cynigion arbennig? Gallwn deilwra pecyn i gyd-fynd â'r anrheg yr hoffech ei rhoi, neu fe allwch gadw pethau'n syml a rhoi gwerth ariannol o £5, £10 a £20.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o docynnau 'profiad' ar gyfer achlysur arbennig, megis pryd rhamantus i ddau, te traddodiadol, neu docyn i un o'n digwyddiadau mawreddog.

Mae tocynnau rhodd yn anrheg ddelfrydol ar gyfer penblwyddi neu benblwyddi priodas, Nadolig, cymhellion staff neu ddim ond i ddangos i rywun ei fod yn bwysig i chi. Cyflwynir ein tocynnau rhodd oll mewn waled hardd o’ch dewis.

I archebu cysylltwch â’r dderbynfa ar (01554) 758171 neu e-bost  reservations@stradeyparkhotel.com