Gwarant Cyfradd Orau

Yma yng Ngwesty Parc y Stradey rydym wedi ymrwymo i roi gwerth am arian i chi. Dyna pam rydym yn gwneud yn siŵr mai’r cyfraddau a gynigir ar ein gwefan yw’r rhai isaf i’w canfod mewn unrhyw le. Fodd bynnag, os dewch o hyd i gyfradd ratach yn rhywle arall ar-lein, gallwn gynnig yr un pris i chi ar ôl gwirio. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw ffonio ni ar (01554) 758171 a rhoi cyfeiriad y wefan i staff y dderbynfa, a fydd wedyn yn gwirio a chyfateb eich pris; byddant hefyd yn fwy na pharod i roi gwybod i chi am y cynigion gorau sydd gennym ar gyfer eich gofynion.

Dymunwn i chi deimlo nad oes angen i chi chwilio am y fargen orau ar gyfer un o'n hystafelloedd, sy’n golygu eich bod yn gallu archebu yn uniongyrchol drwy ein gwefan, sef y ffordd symlaf, a mwyaf diogel o archebu.