Datganiad Mynediad

Mae Gwesty Parc y Strade yn croesawu pobl ag anableddau ac mae wedi datblygu’r Datganiad Mynediad i fynd i'r afael â rhai o'r problemau mwy cyffredin mae pobl anabl yn eu hwynebu. 

Mae Gwesty Parc y Strade yn gwbl hygyrch ar gyfer ein gwesteion anabl. Mae gennym un ystafell wely bwrpasol wedi’i haddasu’n arbennig gydag ystafell wlyb cerdded i mewn, drysau cydgysylltiol i ofalwyr, llinynnau tynnu brys a drychau is. Mae yna hefyd dair ystafell symudedd cyfyngedig gyda chawodydd cerdded i mewn. Mae tri lle parcio i bobl anabl yn y maes parcio uchaf, a gellir trefnu ymlaen llaw i’r rheiny gael eu cadw ar eu cyfer.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld y datganiad mynediad llawn.