Cinio Dydd Sul

Ymunwch â ni yng Ngwesty Parc y Stradey, Llanelli ar ddydd Sul am Ginio Rhost sy’n siŵr o dynnu dŵr o’ch dannedd. Dewiswch o blith syrlwyn cig eidion Cymreig lleol wedi’i rostio, coron twrci rhost o Sir Benfro, coes o gig oen Cymreig wedi’i rostio, lleden gyfan wedi'i stwffio â chorgimychiaid ac asbaragws, a bydd opsiwn llysieuol ar gael hefyd. Daw pob cinio rhost gyda dewis o datws a llysiau ffres o'r cownter cinio rhost. Mae’r dewis o’r cownter yn newid bob wythnos, ffoniwch am fwy o wybodaeth.

Mae dewis blasus o brydau i ddechrau a phwdinau ar gael hefyd. Edrychwch ar y fwydlen enghreifftiol isod am opsiynau llawn, yn cynnwys prisiau - mae plant o dan 3 oed yn bwyta am ddim.

Mae Cinio Dydd Sul ar gael bob dydd Sul rhwng 12 - 2pm. Argymhellir eich bod yn archebu ymlaen llaw. 

Ffôn: (01554) 758171 neu e-bost reservations@stradeyparkhotel.com