Samphires

Ymlaciwch a mwynhewch fwyd lleol da ym Mwyty Samphires

Mae Bwyty Samphires yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin yn mwynhau golygfeydd panoramig hardd o Benrhyn Gŵyr a Bae Caerfyrddin, sy’n ei wneud yn lleoliad perffaith ar gyfer pryd rhamantus, dathliad arbennig neu ddim ond fel cyfle i ymlacio.

Mae ein Prif Gogydd Gweithredol hyfedr - Steven Colling a'i dîm yn cynnig amrywiaeth o brydau fel bod rhywbeth at ddant pawb. Daw’r bwyd o ffynonellau lleol pryd bynnag y bo modd er mwyn cynnig y prydau gorau â’r cynhwysion mwyaf ffres. Os ydych yn chwilio am rywle arbennig i fwyta allan yn Llanelli, yna Bwyty Samphires yw'r lleoliad perffaith.

Mae Samphires yn agored bob dydd – ac yn darparu brecwast, cinio a chinio nos i'n gwesteion a'r cyhoedd.