Bwyta

Beth bynnag fo’ch chwaeth, fe ddewch o hyd i rywbeth i’ch plesio yng Ngwesty Parc y Stradey, Llanelli - wrth i ni ymgymryd â gorchwyl i gynnig y profiad bwyta gorau posibl i chi.

Pa un a ydych yn eistedd i lawr i ginio busnes, cinio nos rhamantus i ddau, neu ginio dydd Sul traddodiadol gyda'r teulu i gyd, fe fyddwch wrth eich bodd â’n bwyd... o brydau bar ym Mar y Parc, prydau cain ym Mwyty Samphires, i de traddodiadol yn lolfa’r Rooftop Lounge, rydym yn cymryd eich mwynhad yn bersonol, ac yn mynnu’r cynnyrch lleol gorau pryd bynnag y bo modd. 

Mae ein bwydlen yn newid o dymor i dymor fel bod gennym bob amser gynhwysion lleol ffres i greu prydau o’r ansawdd gorau.