Lleoliadau Digwyddiadau

Mae Gwesty Parc y Stradey yn cynnig amrywiaeth o leoliadau sy'n addas ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, o achlysuron preifat, seremonïau gwobrwyo, arddangosfeydd, proms, dathliadau pen-blwydd, te angladd, cynadleddau, bedyddiadau, confensiynau, seminarau a llawer mwy.

Mae lle yn Swît Alexander am fwy na 400 o westeion ac mae’n cynnwys systemau golau a sain o’r radd flaenaf. Gellir ei rhannu yn 6 bae ac mae’n agor allan i Far y Parc steilus. Mae ystafell Bryn-y-Môr yn ddelfrydol ar gyfer cynadleddau / cyfarfodydd bach, ciniawa preifat ar gyfer hyd at 20 o bobl, neu fe ellir ei defnyddio fel ystafell ymneilltuo o Swît Alexander. Mae Bwyty Samphires, â’i olygfeydd panoramig yn ei wneud yn lleoliad delfrydol i’w logi ar gyfer achlysuron preifat. 

Edrychwch ar y pecyn digwyddiadau isod i gael manylion llawn am bob un o’n lleoliadau.