Nadolig

Ymgollwch yn ysbryd y Nadolig yng Ngwesty Parc y Stradey. Mae'r gwesty wedi'i addurno i greu argraff drwyddo draw, gyda steil clasurol a moethusrwydd yn ei wneud yn lle perffaith i gynnal eich parti neu ddathliad Nadolig.

Thema eleni yw 'Let it Snow', o fwydlenni godidog sy’n defnyddio'r cynhwysion lleol gorau i'r addurniadau gwledig, bydd naws Gymreig yn amlwg ym mhob man.

Mae Nosweithiau Parti ar gael ar benwythnosau gydag adloniant gwych a bwyd blasus. Mwynhewch de traddodiadol gyda thro Nadoligaidd; mae te traddodiadol hefyd yn anrheg Nadolig hynod boblogaidd, ynghyd â thocynnau ar gyfer unrhyw becyn, cynnig arbennig neu ddigwyddiad a gynhelir yn y gwesty.

Trowch at ein llyfryn Nadolig am fanylion llawn am y Cinio Nadolig, gwyliau 3 noson, cynigion llety a Nos Galan.