Nadolig

Ymgollwch yn ysbryd y Nadolig yng Ngwesty Parc y Stradey. Mae'r gwesty wedi'i addurno i greu argraff drwyddo draw, gyda steil clasurol a moethusrwydd yn ei wneud yn lle perffaith i gynnal eich parti neu ddathliad Nadolig.

Thema eleni yw 'Nadolig yn Sir Gaerfyrddin', o fwydlenni godidog sy’n defnyddio'r cynhwysion lleol gorau i'r addurniadau gwledig, bydd naws Gymreig yn amlwg ym mhob man.

Mae cinio Nadolig ar gael bob dydd yn ystod mis Rhagfyr, gan gynnwys Cinio Nadolig i’r Teulu ar ddyddiadau penodol sy’n cynnwys ymweliad gan Siôn Corn gydag anrheg i bob plentyn.

Mae Nosweithiau Parti ar gael ar benwythnosau gydag adloniant gwych a bwyd blasus. Mwynhewch de traddodiadol gyda thro Nadoligaidd; mae te traddodiadol hefyd yn anrheg Nadolig hynod boblogaidd, ynghyd â thocynnau ar gyfer unrhyw becyn, cynnig arbennig neu ddigwyddiad a gynhelir yn y gwesty.

Trowch at ein llyfryn Nadolig am fanylion llawn am y Cinio Nadolig, gwyliau 3 noson, cynigion llety a Nos Galan.